Phần mềm tính tiền GoodShop

Phần mềm tính tiền GoodShop

1.900.000 đồng

Mô tả sản phẩm

Phần mềm tính tiền GoodShop là phần mềm tính tiền được tích hợp hầu hết mọi chức năng phục vụ cho việc quản lý cửa hàng như tạp hóa, thời trang, mỹ phẩm, nhà sách, siêu thị mini hoặc công ty thương mại.